about-tichaiti

View project on GitHub

[English]

#tic #haiti

“Technologie de l’Information et de la Communication (TIC) et Haiti”
(pou Ayiti, pou Ayisyen, ak Ayisyen an Ayiti e ayè)

Slack Channels

Onè ak respè pou ou sou paj tichaiti

Nou se yon group moun ki grandi nan yon espas sou Slack pou rezon ki senp, nou vle ke nou se yon kominote aktif – yon kominote Ayisyan ki nan Teknoloji ki ap angaje, pataje epi pale de tout dènye Teknoloji Enfòmatik yo.

Pou ou ka chill/hangout avèk nou, ale sou: slack.tichaiti.dev

Si’w vle pran nouvèl nou epi gade sa n’ap fè

Tech-Talks Live (Lè Samdi 15:30)

Yon seri tikoze sou “software development beyong programming laguages”